Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η νομοθεσία (άρθρο) που επιτρέπει την ανάρτηση σε ιστοσελίδα;

Το άρθρο που προβλέπει αυτές τις αλλαγές είναι το 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012).
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα παρακάτω:

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.
Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Στο πρώτο πακέτο που προσφέρετε, χρησιμοποιείτε σαν διεύθυνση της ιστοσελίδας ένα subdomain. Καλύπτει τις απαιτήσεις του Γ.Ε.ΜΗ αυτή η πρακτική;

Στην περίπτωση που επιλέξετε την πρώτη περίπτωση και πιο οικονομική, η διεύθυνση της ιστοσελίδας σας όπου θα δημοσιεύονται οι ισολογισμοί σας θα είναι της μορφής etairiamou.esologismoi.gr . Η ιστοσελίδα αυτή μπορεί να δηλωθεί κανονικά και νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Πόσους ισολογισμούς μπορώ να δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα που θα μου φτιάξετε;

Με την δημιουργία της ιστοσελίδας μπορούν να δημοσιευτούν όλοι οι ισολογισμοί της εταιρίας σας από όσο παλιά επιθυμείτε μέχρι και τον ισολογισμό της χρονιάς που δημιουργείται η ιστοσελίδα. Με κάθε νέα ανανέωση της ετήσιας συνδρομής μπορείτε να αναρτάτε και τον τελευταίο σας ισολογισμό.

Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας και πληρωμής για την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί;

Στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί μια συνάντηση στα γραφεία μας αλλά επιθυμείτε η όλη διαδικασία να γίνει ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως η διαδικασία είναι η παρακάτω:

Συμπληρώνετε την online αίτηση που θα βρείτε στο esologismoi.gr και επιλέγετε τον τύπο ιστοσελίδας που θέλετε να δημιουργήσουμε. Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία της επιχείρησής σας και να μας στείλετε τον ισολογισμό σας σε μορφή excel ή PDF.
Αμέσως θα λάβετε ένα email με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.
Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή θα δημοσιευτεί άμεσα η ιστοσελίδα σας και θα λάβετε το σχετικό τιμολόγιο.

Ποιές άλλες ενέργειες χρειάζονται από την εταιρία μας για την δημοσίευση των ισολογισμών στην ιστοσελίδα μας;

Οι εταιρίες που θα δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς τους σε ιστοσελίδα και όχι σε οικονομικές ή πολιτικές εφημερίδες πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν στο Γ.Ε.ΜΗ δύο αιτήσεις.
Τις αιτήσεις θα τις βρείτε στο esologismoi.gr όπου μπορείτε να τις κατεβάσετε σε μορφή word να τις συμπληρώσετε και να τις υποβάλετε στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η πρώτη αίτηση χρειάζεται για να δηλώσετε στο Γ.Ε.ΜΗ την διεύθυνση της ιστοσελίδας όπου θα δημοσιεύετε τους ισολογισμούς σας και μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Η δεύτερη αίτηση χρειάζεται για να γνωστοποιήσετε στο Γ.Ε.ΜΗ ότι θα κάνετε ανάρτηση του ισολογισμού σας σε ιστοσελίδα και θα την βρείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που πραγματοποιείτε ανάρτηση του ισολογισμού σας στην ιστοσελίδα σας πρέπει να το γνωστοποιείτε στο Γ.Ε.ΜΗ, διότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».
Κατεβάστε εδώ τις απαραίτητες αιτήσεις για την καταχώριση της ιστοσελίδας σας στο Γ.Ε.ΜΗ και την γνωστοποίηση καταχώρισης των ισολογισμών σας σε αυτήν.